DALIDA
"Besame mucho".   Kompozycja meksykanki Consueli Velasqes z 1941 roku.