Ewa Demarczyk

"Rebeka". Żydowska (aszkenazyjska) piosenka, b. ładna.