GENEALOGIA W BUDOWIE

 Zamierzam zbudować swoje drzewo genealogiczne. Chcę dotrzeć do samych początków mojego nazwiska. Najwcześniejsze wzmianki o nazwisku -Gralak- do jakich dotarłem pochodzą z połowy siedemnastego wieku. Mowa o zawarciu małżeństwa Krystiana Gralaka z Elżbietą, której nazwisko rodowe nie zostało podane, a którym urodziła się córka Regina Gralak. Na tym wpisy się urywają, nic nie ma w tych księgach o męskim potomku. Może rodzina przeprowadziła się lub męskich potomków miał inny Gralak. To księgi parafialne miasta i powiatu Dobre Miasto, obszar Warmii.
  Niegdyś był to gród, położony na wzniesieniu pośród bagien i rozlewisk, na wyspie pomiędzy ramionami Łyny. W 1329 r. biskup warmiński Henryk Wogenap założył tu miasto, nazwane Guttstadt. Miasto było ośrodkiem dóbr biskupich, siedzibą kapituły(do 1811 r.), a także ośrodkiem handlu i rzemiosła. Do rozbiorów miasto znajdowało się na autonomicznym obszarze podległym władzy biskupów warmińskich. W 1772 r. dostało się pod zabór pruski. Warmia weszła w skład Korony Polskiej w 1466r. na mocy II Pokoju Toruńskiego. To początek okresu intensywniejszej niż do tej pory polonizacji tych ziem głównie przez Mazowszan i Wielkopolan. Ziem zamieszkałych dotychczas przez rdzennych Bałtów (głównie Warmów i innych plemion pruskich, oraz regularnie pustoszonych przez innych Bałtów: Jaćwingów, Żmudzinów, Galindów i Litwinów) oraz germańskich osadników sprowadzanych wcześniej przez Krzyżaków. Część osadników z zachodu miała korzenie słowiańskie, byli potomkami często zgermanizowanych już Słowian Połabskich, którzy szukali dla siebie nowych terenów z dala od swoich uciążliwych niemieckich sąsiadów.
  Skąd przybył do Dobrego Miasta (po niemiecku Guttstadt) pierwszy Gralak to dla mnie wielka intrygująca zagadka. Kiedy powstało moje nazwisko to będzie bardzo trudne do wyjaśnienia zadanie, być może niewykonalne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe opracowania genealogów odnośnie powstawania i genezy nazwisk, można przypuszczać że powstało ono co najmniej na przełomoie XVI i XVII wieku a być może jeszcze wcześniej.

   

 

Poniżej związane z moim nazwiskiem. Czy istnieje pokrewieństwo, tego (jeszcze) nie wiem.

Obelisk na cmentarzu wojennym w Ossowie
W sierpniu 1920 Ossów znajdował się przy tzw. drodze przyfrontowej, biegnącej pomiędzy I i II linią obrony Warszawy[1]. W dniach 13–14 sierpnia był miejscem zaciętych walk. Wieś atakowały 235. i 236. Pułki Strzelców z bolszewickiej 79. Brygady Strzelców Grigorija Chachanjana oraz 16. pułk z 2. Dywizji Strzelców. Po stronie polskiej walczyły 33. Pułk Piechoty i 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej, wspierane przez 221. i 236. pułki ochotnicze. W boju obie strony straciły po ok. 600 żołnierzy (zabitych, rannych i wziętych do niewoli). Poległo ok. 100 polskich żołnierzy, w tym wielu w wieku od 16 do 18 lat. Poległ tu też kapelan 236. pułku ksiądz Ignacy Skorupka.

   W skład cmentarza wchodzi osiem zbiorowych mogił i jedna pojedyncza oraz obelisk z napisem:

   14 sierpnia 1920 r.
   Siedemkroć odpieraliśmy
   hordy bolszewickie i tu
   padliśmy u wrót stolicy
   a wróg odstąpił ...
  
Zdjęcia wykonałem 15 sierpnia 2012r. w Ossowie w czasie uroczystoœci upamiętniającej 92 rocznicę serii bitew, znanych ogólnie jako Bitwa Warszawska.
CHEŁMCE - mogiła zbiorowa Powstańców Wielkopolskich z 1919 roku - Gmina Kruszwica.

W mogile spoczywają:
 Jan Kujawa ur. 10.06.1901, Powstaniec z 3 Batalionu Pułku Grenadierów Kujawskich poległy pod Nową Wsią Wielką w dniu 3.02.1919 r.
 Jan Gralak ur. 13.05.1901, Powstaniec z 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich, który zmarł w dniu 24.03.1919 r. z ran odniesionych podczas walk w okolicy Inowrocławia.


Poniżej, Łódź, inna mogiła.
 Stefan Gralak, Kanonier 10 PAC weteran wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, zm. 10.IX.1919r. pochowany: cmentarz rzymskokatolicki pw. Św. Anny - 2 kwatery wojenne żołnierzy WP z 1919 - 1920 - żołnierze garnizonu łódzkiego
chwilowo brak zdjęcia
oraz według "Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920"
Gralak Ignacy - szer. 40.p.strz. pl. 14.VIII.1920 Łopatyń.
Gralak Jan - szer. 38.p.strz. zm.r. 12.IV.1919 Lwów.
Gralak Józef - st.szer. 1.p.p.leg. pl. 20.VI.1919 SuchaWola.
Gralak Wincenty - szer. 2.p.p.leg. pl. 6.VIII.1920 Trębice.