THE EAGLES
"One of these nights"   Jedna z tych nocy

Kalifornijskie brzmienie. Dzi¶ takiej muzyki już się nie tworzy.