WLADZA ILUMINATOW

Gdy zapoznasz się z tym tematem, Twój Świat już nie będzie taki sam.
Nowy Porządek Świata - część1

 Nowy Porządek świata - część2

 Nowy Porządek świata - część3

 ILUMINACI W SZKOLE